WCBC consultation on the proposal to increase capacity at Barker’s Lane

Please see the message below from the Local Authority:   Dear Consultee

Consultation on the proposal to increase capacity at Barker’s Lane CP.

Following the meeting of Executive Board on 12 March 2019 permission was given to publish Statutory Notices for a period of 28 days, to enable the proposals to proceed.

The Statutory Notices will be published from 14 March 2019 to 11 April 2019.

Statutory Notice:-  https://www.wrexham.gov.uk/assets/pdfs/consultations/schools/barkers_lane_statutory_notice.pdf

English: https://www.wrexham.gov.uk/english/consultation/schools/barkers_lane.htm

Annwyl Ymgynghorai

Ymgynghoriad ar y cynnig i gynyddu capasiti Lôn Barcas – Ysgol Gynradd

Yn dilyn cyfarfod o’r Bwrdd Gweithredol ar 12 Mawrth 2019, rhoddwyd caniatâd i gyhoeddi Hysbysiadau Statudol am gyfnod o 28 diwrnod, i alluogi’r cynigion i symud ymlaen.

Bydd yr Hysbysiadau Statudol yn cael eu cyhoeddi rhwng 14 Mawrth 2019 a 11 Ebrill 2019.

Hysbysiad statudol:-  https://www.wrexham.gov.uk/assets/pdfs/consultations/schools/barkers_lane_statutory_notice_w.pdf

Welsh:   https://www.wrexham.gov.uk/welsh/consultation_w/schools/barkers_lane.htm